Site menu:

Verhuisd

De locatie Spinnekop is verhuisd naar Molenwijk 15 in Amsterdam.

Zie de pagina Contact - Route voor meer informatie.Oncologische Revalidatie; Revalidatie op maat!

WAT?

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) wil een omslag bereiken in de oncologische nazorg: van de focus op medische diagnose en behandeling van kanker naar zorg gericht op kwaliteit van leven.

IKNL nam destijds het initiatief om revalidatie bij kanker op te zetten. Inmiddels loopt Nederland internationaal voorop met een effectief revalidatieaanbod, goede infrastructuur en een wereldwijd unieke, met de best beschikbare informatie tot stand gekomen multidisciplinaire richtlijn.

De richtlijn biedt duidelijkheid en aanbevelingen voor goede revalidatiezorg op maat voor de patiënt met kanker. Dankzij de richtlijn is het revalidatieaanbod bij kanker uitgebreid, de ketenzorg verder ontwikkeld en wordt een kennisnetwerk opgebouwd.

WAAROM?

Voor de sterk stijgende groep patiënten die leven met kanker of kanker overleven, biedt revalidatie op maat een belangrijke verbetering in levenskwaliteit en dagelijks functioneren. Om dit te bereiken moet het signaleren van klachten bij patiënten vast onderdeel zijn van het oncologisch (na-)zorgplan en bij indicatie leiden tot verwijzing naar revalidatie.

HOE?

Marieke Zomer is via het Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) geschoold om de bovenstaande richtlijn te implementeren en is zij in staat u te helpen bij het revalideren na uw diagnose van kanker. Zij doet dit niet alleen, naast overleg (indien nodig) met uw behandelend oncoloog en huisarts, is er een samenwerkingsverband met een diëtist en een oedeemtherapeut.

Bent u verzekerd voor fysiotherapie, dan valt de oncologische revalidatie onder uw aanvullende verzekering.

Zou u meer informatie willen betreffende oncologische revalidatie? Een op maat gemaakt plan voor uw eigen situatie na uw diagnose van kanker? Een programma onder begeleiding of een programma dat u zelfstandig kunt uitvoeren in uw thuissituatie of bij uw sportschool?
Neem dan contact op met Marieke Zomer via email: marieke@fysiomeer.nl of bel op 06-48924586.