Site menu:

Verhuisd

De locatie Spinnekop is verhuisd naar Molenwijk 15 in Amsterdam.

Zie de pagina Contact - Route voor meer informatie.Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie richt zich op kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar. Bij sommige kinderen is sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Dit kan het gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houdings- en bewegings-apparaat.

Omdat bij elke leeftijd bepaalde vaardigheden horen, is vast te stellen of de ontwikkeling vertraagd of afwijkend is. De kinderfysiotherapeut observeert en onderzoekt. Informatie van de verwijzer wordt zonodig aangevuld met informatie van ouders, onderwijsgevenden of anderen. De kinderfysiotherapeut heeft een breed scala aan testen, en onderzoeksmethoden, en kan daardoor bijdragen aan de diagnostiek.

De behandeling is gericht op het stimuleren van de motorische en zintuiglijke ontwikkeling, waarbij functionele vaardigheden een centrale rol spelen. Bij de behandeling van kinderen hoort vooral ook de advisering aan ouders/verzorgers. Bij kinderen met een handicap, en bij baby's, vindt de behandeling thuis plaats.

Als kinderfysiotherapeut ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en Jeugdzorg (NVFK). Als bevoegd kinderfysiotherapeut ben ik opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF.

Voor meer informatie, download deze PDF.

Lieke Bos, kinderfysiotherapeut
Lieke Bos